I est I rus I  

liangkai

Traditsioonilise hiina meditsiini ravimeetodid

Traditsioonilise hiina meditsiini põhiravimeetoditeks on:

- ravimtaimede ravi individuaalsete ravimsegude kasutamisega

- nõelravi ja moksateraapia (Zhen-jiu)

Hiina meditsiinis kõrvuti põhimeetoditega kasutatakse alljärgnevad lisameetodeid:


1. Kaapiv (kriipiv) massaz, näiteks mündiga (Hua-sha).
2. Ravimvahendite kleppimine naha peale (Bo-di).
3. Kupud (Hua-guan).
4. Ravimi manustamine nahka trikkimise (pressimise) teel (Yun-fa).
5. Hüdroteraapia (Shui-liao).
6. Balneoteraapia (Yu-fa).
7. Ravimiaurude ja suitsudega ravimine (Hun-zhen).
8. Mesilasvahaga sideme tegimine (La-liao).
9. Ravimuda (Ni-liao).
10. Ravivõimlemine (Dao-yin).
11. Massaz (Tui-na).
12. Hiina hingamisteraapia (Qi-gong).
13. Selgroo näpistav teraapia (Ni-zhi).
14. Naha lõiked (Ga-zhi).

Käesoleval ajal mitmesuguseid meetodeid kasutatakse arstlikus praktikas ja võimalusel täiustatakse.

Diagnoostika ja teraapia printsiibid hiina traditsioonilises meditsiinis

ful

Sündromidest sõltuv diagnoostika (Bien-zhen) ja sellega seonduv ravimine on hiina meditsiini eripärasusteks. Haigust analüüsitakse dialektilise diagnoostika abil, eristatakse teiste haiguste hulgast diferentsiaaldiagnoosimise teel ja klassifitseeritakse vastavalt sümptoomidele. Selleks kasutab hiina meditsiin mitmesuguseid kindlaskmääratud sündroome. Hiina meditsiinis kasutatav teraapia on nende diagnoositega tugevas seoses, seejuures sündroom ja ravimeetod peavad sobiv olema nagu võti ja lukk. Dialektilise diagnoostika ja teraapia eripärasus seisneb selles, et ei kasutata lihtsalt sümptomaatilist ravimist ja ei tarvitata (nagu kaasaegses läänemeditsiinis) haiguse täielikku kindlaksmääramist, et edaspidi kasutada selle ravimiseks ühemõõtelist sihikindlat meetodit. Hiina meditsiin lähtub sellest, et haigise erinevadeks staadiumites vastavad erinevad sümptoomid ja et erinevad haigused saavad omandada erinevadel staaduimitel sarnaseid sümptomeid. Seepärast hiina meditsiinile omaseks teraapiaks on iseloomulik kaks täiesti erinevat lähenemisviisi:


1. Erinevate ravimeetodite kasutamine sama haiguse ravimisel.
2. Sama meetodi kasutamine erinevate haiguste ravimisel.

Hiina meditsiinale omased sündroomid ("Zhen" põhimõtest "Bien-zhen", tähendab "haiguse sümptoom") hõlmavad peamiselt alljärgnevad elemendid:


1. Haiguse tekkimise põhjuse üldistatud hinnang.
2. Haiguse paigustuse määramine.
3. Haiguse iseloomulikud tunnused.
4. Haigust väljakutsutava häire (Xie) ja patsiendi organismi vastupanevõime (Zhen)
   vahelise võitluse hinnang.

Seejuures on vaja märkida, et hiina meditsiini diagnoostikast ei piisa kõigil juhtudel haiguse täiusliku diagnoosi määramiseks kaasaegse meditsiini ettekujutuste järgi. Seepärast ravimises vigade ja patsiendi tervisele kahju tekitamise vältimiseks peab kasutama ka täpsete, objektiivsete ja kvantitatiivsete kaasaegse läänemeditsiini diagnostika viisidega.


 Avalehele   Tutvustus    Meetodid   Ąjaloost   Peterburis   Tallinnas   Materjalid    Viited